Tel. +49 (0)30 22 66 29 0

Fastighetsrätt.

Vi arbetar med alla frågor som rör fastighetsrättsliga ärenden i Tyskland. Vi biträder våra klienter inom bland annat följande områden:

• Köp och försäljning av fastighetsbolag och fastigheter
• Strukturfrågor
• Konsortier och Joint Ventures
• Finansiering och säkerheter
• Kommersiell hyresrätt
• Bostadsrätt
• Fastighetsbildning, planfrågor, bygglov och intrångsfrågor
• Miljörätt och tillståndsprövning
• Tvister med anknytning till fastigheter
• Nyttjanderätter och andra särskilda rättigheter

nach oben