Tel. +49 (0)30 22 66 29 0

Arbetsrätt.

En arbetstvist är en tvist (en tvist uppstår om två parter inte kommer överens) som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vi ger våra klienter råd i alla de frågor som rör anställningsförhållanden oavsett om det rör sig om privat eller offentlig verksamhet. Våra klienter i de arbetsrättsliga frågorna är ibland arbetsgivarna och ibland arbetstagarna och de råd som vi lämnar kan därför se ganska annorlunda ut beroende på situationen. Vi kan hjälpa till med följande i Tyskland:

  • Upprätta enskilda anställningsavtal
  • Upprätta standardiserade anställningsavtal för en hel personalkategori
  • Biträda vid uppsägningar, varsel och omorganisationer
  • Råd vid anställning av personal från utlandet
  • Råd då svensk personal skall tjänstgöra utomlands
  • Kollektiv arbetsrätt och arbetsrättsliga frågor i samband med transaktioner
  • Pensionsfrågor
  • Internationella frågor om utländsk arbetskraft och utstationeringar.
  • Biträda vid arbetsrättsliga förhandlingar och tvister

 

nach oben