Tel. +49 (0)30 22 66 29 0

Bolagsrätt & Företagsfinansiering.

Vår kompetens omfattar också rådgivning och biträde i samband med exempelvis bolagsbildning, aktieägaravtal och vinstutdelning för ledning och anställda.  Vi har lång erfarenhet av att skapa och strukturera klientanpassade lösningar inom just det här området.

  • Bildande av bolag eller förening
  • Kapital
  • Utgivande av konvertibler, nya aktier, optioner
  • Ägarfrågor, aktieägaravtal och andra kompanjonsavtal
  • Biträde som ordförande eller sekreterare vid bolagsstämma eller föreningsstämma
  • Deltagande som styrelseledamot
  • Upprättande av styrdokument för styrelse såsom VD-instruktion och arbetsordning
  • Omstrukturering och koncernfrågor
  • Kapitaltäckningsfrågor såsom regelverket kring kontrollbalansräkning
  • Styrelseansvarsfrågor
nach oben