Tel. +49 (0)30 22 66 29 0

Arvsrätt & Familjerätt.

Advokatfirman LEGAL SKILLS åtar sig uppdrag som ombud i tvister om vårdnad, boende, umgänge, verkställighetsärenden, underhållsbidrag samt bodelning. Vi har lång och bred erfarenhet av särskilt komplicerade vårdnadstvister, bland annat där misstanke om sexuella övergrepp förekommer. Dessa ärenden, förutom bodelningar, kan oftast finansieras genom rättsskydd eller rättshjälp.

Arvsrätten reglerar släktingarnas rätt till arv när deras anhöriga går bort. Det kan ofta finnas behov av att upprätta äktenskapsförord, samboavtal eller testamente och därigenom fördela sin egendom  och arv på det sätt du själv vill.

När någon dött skall bouppteckningen upprättas. Arvsrätten ger ofta upphov till frågor, missförstånd och tvister. För att minska risken för rättsförlust och onödiga tvister kan det vara av vikt att du som arvinge är rätt juridiskt informerad redan inför bouppteckningen.

Viktiga nyheter har genomförts i nya internationella arvslagen. Det kan vara viktigt för utlandssvenskar och andra personer med utländsk anknytning att skriva testamente.

nach oben