Tel. +49 (0)30 22 66 29 0

Brottmål.

Advokatbyråns advokater är verksamma som offentliga och privata försvarare samt målsägandebiträden i brottmål. Vi har stor erfarenhet av att företräda såväl privatpersoner och företagsledare som är misstänkta för brott som person som blivit utsatta för brott.

Vi biträder dig med råd och hjälp under varje del av brottmålsförfarandet i syfte att säkerställa och skydda dina rättigheter.

 

nach oben