Tel. +49 (0)30 22 66 29 0

Sjukförsäkring / Arbetsskador.

Vid sjukdom kan det vara aktuellt med ersättning från såväl försäkringsbolag vid tecknad sjukförsäkring som sjukpenning eller sjukersättning från Försäkringskassan. Vi är behjälpliga både gentemot försäkringsbolaget som mot Försäkringskassan under regleringen av ärendet samt i de fall tvist uppkommer i domstol.

Om Du har skadats i arbetet eller på väg till eller från arbetet har Du drabbats av en arbetsskada. Du måste då tala om för Din arbetsgivare att Du har skadats, så att Din arbetsgivare kan göra en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan (Berufsgenossenschaft).

Om Din arbetsskada har lett till en sänkning av Din arbetsförmåga med minst 20 % så har Du rätt till arbetsskadelivränta från Försäkringskassan.

nach oben